Skip to content

Cephe Sistemleri

  • Kapaklı Stick Cephe Sistemleri
  • Yarı Kapaklı Stick Cephe Sistemleri
  • Strüktürel Silikon Cephe Sistemleri
  • Transparan Cephe Sistemleri
  • Çift Katmanlı Cephe Sistemleri
  • Panel Cephe Sistemleri

Kapaklı cephe sisteminin özelliği cepheye dışarıdan bakıldığında dikeyde ve yatayda 50mm genişliğindeki alüminyum profillerin görünmesidir. Bu sistemde dışarıdan görünen kapak kısmının farklı şekillerde ve renklerde alternatifleri vardır.Kapaklı cepheler ayarı bitmiş olan alüminyum alt karkasların üzerine yerleştirilen camın evvela baskı profillerinin uygun yuvalarına vidalanması ile sıkıştırılıp sızdırmazlığın sağlanmasını müteakip istenilen kesitteki kapak profilinin yuvasına oturtularak montaj işleminin tamamlanması şeklindedir. Kapaklı cephede mekanik olarak bağlanan profillerin cam ilişkisindeki ısı, ses ve su izolasyonu silikon cephede olduğu gibi EPDM fitiller ile sağlanmaktadır. Bu sistemde kanat açma ihtiyacı; kanat adaptör profili adı verdiğimiz profillerle karşılanmaktadır. Bu profillere strüktüre silikon ile yapıştırılan camlar ile istenilen yerde kanat açabilmek mümkün olmaktadır. Genelde ters vasistas olarak tercih edilen kanatlar müşteri isteklerine göre gerekli detay değişiklikleri yapılarak düzenlenebilmektedir. 


Yarı kapaklı alüminyum giydirme cephe sisteminde kapaklar sadece yatayda ya da sadece düşeyde kullanılır. Diğer yönde ise silikon veya fitil kullanılarak ayrı bir cephe oluşturulur.

Bu iki cephenin birbiriyle kombine edilmiş hali, yarı kapaklı cephe olarak adlandırılır. Bu kombinasyon, diğer cephe sistemlerinin tüm avantajlarını taşımaktadır ve çeşitli profil seçenekleri olması sebebiyle bina cephesine istenen zenginliği sağlayan bir sistemdir.

                    

Silikon cephe modern ve çağdaş görünümü  sayesinde Dünya’da en çok tercih edilen alüminyum giydirme cephe sistemidir. Dış görünümünde alüminyum profillerinin gözükmemesinden dolayı cam cama sistem olarakta adlandırılmaktadır.

Deprem, bina oturması, rüzgar, fırtına vs. gibi olumsuz şartlara dayanmaya uygun olarak dizayn edilmiş , transom profilleri, mulyon profillerine vidayla sabitlenmeyip, erkek ve dişi taşıyıcılara taşıtılır. Böylece panel genleşme veya deprem anında hareket edebileceğinden kasılmayıp, cam kırılması riskini minimuma indirir. Mulyon, transom, panel, camı taşıyıcı olan tij profillerinin tümü esneme kabiliyetine sahiptir. Sistemde camlar direkt panel profiline değil, panelde kanalı bulunan eloksallı tij profiline yapıştırılır. Böylece genleşme anında cam, panel profiline sabitlenmeyip, esneyebildiğinden kırılma, çatlama riskini ortadan kaldırır. Statik boyalı cephe profillerinde bonding yapılabilmesi için yüzeyin eloksallı gerekmektedir. Bu tij profili bağımsız olduğundan eloksal yapılabilmektedir. Bu ayrıntı da sistemi daha güvenilir kılmaktadır.

Ekonomik silikon cephe sistemi strüktürel silikon sistemin taşıdığı tüm özellikleri bünyesinde taşımakla beraber, camları taşıyacak kaset-panel sistemine ihtiyaç duymaması sayesinde ekonomik avantaj ve estetik kazandırmaktadır.Sistemin çalışması çift cam arasındaki nem alıcı çıtanın arkasına gizlenen U kanalı ile olmaktadır. U kanalı çift cam arasına özel çift kompanentli silikon ile sabitlenir ve bu kanallardan da özel klipsleri sayesinde transom ve mulyonlara vida kanalından monte edilir. Yatay ve düşey derzler 20 mm. olup bu derzlere özel tasarlanmış silikon fitil ve silikon ile kapatılır. Kaset panel sisteminin kullanılmaması sayesinde cephe hattı minimum mesafede kalmaktadır.

Sisteme özel olarak tasarlanmış iç-dış köşe adaptörleri ve klipsleri sayesinde, hem imalatında hem de montajında daha hızlı, daha temiz dönüşler sağlanmaktadır. Mulyon ve transom montaj vidası kanallarına geçirilen plastik adaptör sayesinde ısı geçirim katsayısı düşük bir sistem oluşturulmuştur. Sistem, içerisindeki yoğuşma ve sızan suları, yatay ve düşey taşıyıcı sistem içindeki tahliye kanallarından dışarı atar. Bütün bu özellikleri ile ekonomik silikon cephe sistemi, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlayarak ekonomik olmakla beraber sağlam ve görselliği daha üstün bir sistemdir.

Transparan cephe olarak adlandırılan sistemde, mimari gereksinmeler ve sorunlar cam ve çelik kombinasyonu ile çözülerek yapıya şeffaf bir yorum ve mimari bir estetik kazandırılırken, ana taşıyıcı sistemin dizayn ve teşekkülünde kullanılan malzemelerin niteliği acısından transparan cephe sistemi kendi içinde; 

Çelik konstüksiyonlu transparan cephe
Çelik gergili transparan cephe
Cam kirişli transparan cephe
Cam kolonlu transparan cephe

olarak dört ayrı kategoriye ayrılırlar. Tüm kategorilerde, camlar, lamine tek cam veya lamine çift cam olarak kullanılmakta olup, sistemin sızdırmazlığı, yatay ve düşey cam derzlerinde ultraviyoleye dayanıklı silikonla sağlanmaktadır. Camların taşıyıcı ana sisteme montajı ise yapıya ve dizayn edilen sisteme özel olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş olan tutamak ve rotiller vasıtasıyla mekanik olarak gerçekleştirilir. Ana taşıyıcı arka sistemin dizayn ve üretiminde ise paslanmaz veya normal çelik profiller, mukavemetli paslanmaz çelik gergi elamanlar, yatayda ve düşeyde kalın cam plakaların birbirine çelik lamalarla birleştirilerek teşekkül ettirilen sıcak batırma testlerinde (Heat Soak Test) geçirilmiş cam kiriş ve kolonlar kullanılabilmektedir. Cam kirişlerle teşekkül ettirilen Transparan cephelerde maksimum yükseklik 6 metre ile sınırlı olup, cam kolonlarla teşekkül ettirilen Transparan cephelerde ise yükseklik 12 metre ile sınırlıdır. Cam kolonlu transparan cephelerde yatayda herhangi bir elemana ihtiyaç olmadığı gibi cam kolonların sağa ve sola doğru sehimleri ana strüktürdeki camlarla giderilmektedir.

Akıllı cepheler diye de tabir edilen çift katmanlı cephe sistemleri, doğal enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjilerinden gerektiğinde yararlanmak veya korunmak üzere geliştirilen, doğal havalandırma ve güneş kontrol elemanlarının elektronik ve otomasyon devreler ile otomatik olarak devreye girmesi için bina cephe sistemine entegre edilen kendini ayarlayıp, kontrol eden mimari cephe sistemleridir. Bu cephe sistemleri, binanın ısıtılıp soğutulması ve havalandırılması için gereken enerji yüklerini en aza indirgerken kullanıcı konforunu en yüksek seviyede sunmaktadır.

Akıllı cephe sistemlerinde, dış ortam ve çift katmanlı cephe arası tampon bölgedeki rüzgar, yağmur ve her türlü ısı hareketleri ile ilgili toplanan veriler otomasyon sisteminde değerlendirilip elde edilen verilerine göre havalandırma ve güneş kontrol elemanları devreye girmektedir.

Çift katmanlı cephelerde, iç cephe camları ısı yalıtımlı camlardan oluşurken dış cephe tek camdan oluşur. Camlar arasında doğal havalandırmaya izin veren kanal aralıkları vardır. Doğal havalandırmalı cepheler, dış gürültünün yoğun olduğu şehir içi ve şehir dışı mıntıkalarda gürültünün çalışma alanlarına girmesini engelleyerek, binalara daha yüksek konfor sağlar.

Çift katmanlı cephelerde, iç cephedeki pencereler açıldığında iç mekanın rüzgar, yağmur, kar gibi dış etkenlere direkt maruz kalmaması, düşük gölgeleme katsayısı değerleri ile daha fazla ışık geçirimi elde edilmesi çift katmanlı cepheleri avantajlı kılmaktadır. Ayrıca,çift katmanlı ve doğal havalandırmalı cephe sistemlerinde, cepheye yakın çalışma alanlarında ortam sıcaklığı ile iç cephe yüzey sıcaklığı arasındaki fark çok az olması sebebiyle iç cephe ile ilişkisi olan hava akımları engellenerek ısı cam misali ışınımlar azaltılıp binaya ekonomik acıdan büyük bir katkı sağlanır.


Diğer cephe sistemlerini meydana getiren elemanlar şantiye ortamında toplanıp bina cephesi üzerine monte edilir. Panel cephe sistemlerinde ise sistemi meydana getiren elemanların hemen hemen tamamına yakını fabrika ortamında ve üretimin her aşamasında etkin kalite denetimleri daha sağlıklı bir şekilde yapılıp modüler olarak şantiyeye sevk ve montajları yapılır. Panel cephe sistemlerinin bina cephesine büyük bir sürat ile montajlarının yapılması, iskele ihtiyacının ortadan kalkması, binanın devam eden betonarme karkas inşaatı ile paralel bir şekilde montajının yapılabilmesi ve yüksek yalıtım değerlerine sahip olması gibi avantajları bilhassa yüksek ölçekli binalarda panel cepheyi hep bir adım önde avantajlı kılmakta dolayısıyla inşaat sektörüne serbestlik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Panel cephe sistemlerinin imalat işçiliği daha fazla, montaj işçiliği ise daha azdır.